Mūsų adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, LT-82138 Radviliškis Telefonas: +37042260203

Finansinės ataskaitos

  • PDF

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys

 

2018 m. I ketvirčio ataskaitos:

 

1. Aiškinamasis raštas 2018 metų I ketvirčio.

2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo mėn 31 d. duomenis.

3. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.

 

2017 m. IV ketvirčio ataskaitos:

1. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m. gruodžio mėn. 31 d.

2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio mėn 31 d. duomenis.

3. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis.

4. Pinigų srautų ataskaita 2017 m. gruodžio mėn. 31 d.

 

2017 m. III ketvirčio ataskaitos:

1.Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2.Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

3.Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 3 d. duomenis.

 

 

2017 m. II ketvirčio ataskaitos:

1.Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2.Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis.

3.Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis.

 

 

2017 m. I ketvirčio ataskaitos:

1.Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2.Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis.

3.Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis.

 

 

2017 m. I ketvirčio ataskaitos:

 

1.Aiškinamasis raštas 2017 metų I ketvirčio.

2.Pinigų srautų ataskaita.

3. Finansinės būklės ataskaita.

4.Grynojo turto ataskaita.

5.Veiklos rezultatų ataskaita.

 

2016 m. III ketvirčio ataskaitos:

 

1.Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2.Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

4.Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 

2016 m. I ketvirčio ataskaitos:

 

1.Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2.Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

3.Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

4.Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 

Metinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus:

 

1. Finansinės būklės ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

3. Pinigų srautų ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.

 

2015 m. III-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

 

1. Finansinės būklės atskaita 2015 m. spalio 27 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita2015 m. spalio 22 d.,

3.Aiškinamasis raštas2015 m. spalio 27 d.

 

2015 m. II-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

 

1. Finansinės būklės atskaita 2015 m. liepos 27 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita2015 m. liepos 27 d.,

3.Aiškinamasis raštas2015 m. liepos 27 d.

 

2015 m. I-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

 

1. Finansinės būklės atskaita 2015 m. kovo 31 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita2015 m. kovo 31 d.,

3.Aiškinamasis raštas2015 m. kovo 31 d.

 

Metinių ataskaitų rinkinys už 2014 metus:

 

1. Finansinės būklės ataskaita 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

3. Pinigų srautų ataskaita 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

5. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

 

 

2014 m. III-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

 

1. Finansinės būklės atskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita2014 m. rugsėjo 30 d.,

3.Aiškinamasis raštas2014 m. rugsėjo 30 d.

 

2014 m. II-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

1. Finansinės būklės atskaita 2014 m. kovo 31 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita2014 m. kovo 31 d.,

3.Aiškinamasis raštas2014 m. kovo 31 d.

 

2014 m. I-o ketvirčio ataskaitų rinkinys:

 

1. Finansinės būklės atskaita 2014 m. kovo 31 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita2014 m. kovo 31 d.,

3.Aiškinamasis raštas2014 m. kovo 31 d.

 

Metinių ataskaitų rinkinys už 2013 m.:

 

1. Finansinės būklės atskaita 2013 m. gruodžio 31 d.,

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.,

3. Pinigų srautų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.,

4. Grynojo turto pokyčio ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

5. Aiškinamasis raštas 2013 m. gruodžio 31 d.