Mūsų adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, LT-82138 Radviliškis Telefonas: +37042260203

Jaunimo mokykloje mokiniai vėl mokosi rūšiuoti ir naudoti atliekas

  • PDF

Šiais metais nuo vasario mėnesio Radviliškio jaunimo mokykloje vėl vykdomas aplinkosauginis projektas „Rūšiuoju ir atliekas naudoju“. Šio projekto tikslas yra ugdyti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į gaminių pakartotinį naudojimą ir pagamintus iš atliekų produktus. Skirtingų dalykų 3 mokytojos projekte kvietė dalyvauti 6-10 klasių mokinius.

Saulėtą balandžio 20-osios rytą grupė projekto entuziastų apsilankė Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne. Ši ekskursija – puiki proga moksleiviams įsitikinti, kaip svarbu rūšiuoti.

Moksleivius pasitikęs sąvartyno vadovas Alvydas Putriūnas išdalijo vienkartines apsaugines kaukes, ir visi ekskursijos dalyviai suskubo jas matuotis, nors vėliau patys stebėjosi, kad vaikštant po sąvartyno teritoriją, kaukės nėra būtinos – kvapų yra, bet tai – visiems įprasti atliekų kvapai.

Ekskursijos gidas – ŠRATC direktoriaus pavaduotojas Petras Žaltauskas moksleiviams pasakojo, kaip formuojamas ES reikalavimus atitinkantis sąvartynas.

Sąvartyno dugnas išklotas skysčių nepraleidžiančia plėvele, dugnu išvedžiotas drenažas – puvimo metu susidarantis skystis vamzdžiais patenka į atvirą rezervuarą ir vėliau yra valomas. Susiformavęs didžiulis šiukšlių kalnas užpiltas gruntu – taip užkonservuotas nekenkdamos aplinkai galės stovėti dešimtmečius.

Ekskursijos pabaigoje moksleiviai apžiūrėjo komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius. Šių įrenginių tikslas – atskirti biologiškai skaidžias atliekas nuo mišrių komunalinių atliekų ir atitinkamai jas apdoroti.

Moksleiviai įsitikino, kad nemažą dalį bendrame komunalinių atliekų sraute vis dar sudaro antrinės žaliavos, kurios sąvartyne išlieka nesuirusios daug metų. Taigi rūšiuodami prisidedame prie to, kad kuo daugiau atliekų būtų ne užkasama sąvartynuose, o būtų perdirbamos arba virstų naudingu kompostu.

Gegužės 16 dieną projekto dalyviai lankėsi Kauno stiklo fabrike, kuris  pradėjo veiklą 1927 metais ir yra  stambiausias spalvoto stiklo butelių gamintojas Lietuvoje. Mokiniai sužinojo, kad šiuo metu fabrike gaminami 0,33 - 0,75 litro talpos buteliai iš įvairių atspalvių žalio bei rudo stiklo įvairiausiems gėrimams. Be to, 2009 m. fabrike įdiegta moderni austrų kompanijos „Binder+Co." stiklo duženų rūšiavimo bei atskyrimo nuo metalizuotų ir kitokių priemaišų linija, leidžianti smarkiai pagerinti stiklo lydalo kokybę bei prisidėti prie ekologinių sprendimų įgyvendinimo Lietuvoje.

Vėliau mokiniai vyko į VDU Kauno botanikos sodo rūmuose veikiančią mokslinių tyrimų laboratoriją, kur aiškinosi, kas yra genetinės informacijos kodas – DNR. Edukacijos metu kiekvienas galėjo pabandyti išskirti apelsino DNR.

Mokiniai taip pat galėjo pasivaikščioti po sodą, nes čia gausu  įvairių ekspozicijų, vienmečių ir daugiamečių gėlių, vaistinių augalų, sidabrakrūmių ir spygliuočių, hortenzijų, petunijų ir energinių augalų. Auginamas edukacinis daržas.

Likę mokiniai mokykloje veltui laiko neleido. Ikiprofesinio mkymo mokytojos Svetlana Asačiova ir Irma Lukoševičienė organizavo kūrybines dirbtuves „Antras daikto gyvenimas “ ir iš antrinių žaliavų gamino puikius darbus: gėles, vazas, namelius ir paveikslus.

 Projekto vykdytojos Inga Balinskaitė ir Zita Kačinauskienė

Jaunimo mokyklos komanda džiaugiasi iniciatyvos „Šokis Žemei“ rezultatais

  • PDF

Radviliškio jaunimo mokyklos užimtumo centro „EKO bitės“ komanda prisijungė prie Socialinio projekto taikai ir vienybei Žemėje organizuotos iniciatyvos „Šokis Žemei“. Tai yra tarptautinė dovana Žemei, prie kurios prisijungė ne tik šimtai įstaigų iš Lietuvos, bet ir Gruzija, Kroatija bei Islandija!

Žmogus šioje Žemėje gyvena tam, kad paliktų ją gražesnę, ir tam tikrai neužtenka vienos iniciatyvos. Pagalvokime, ką kiekvienas savo pavyzdžiu galime gero  mūsų Žemei padaryti. Mes tikime, kad šis mūsų mokyklos mokinių šokis, nors ir mažytis darbas, bet tikrai  nuoširdus ir  įkvepiantis žmones pozityviems pokyčiams - atsakingai elgtis ir vartoti... taip kartais leidžiant planetai ŽEMEI atsikvėpti...

Radviliškio jaunimo mokyklos užimtumo centro „EKO bitės“ komandos šokis http://apkabinkimezeme.lt/category/renginiai/2017-metai/

Silva Morkūnienė

Šiaulių Dainų progimnazijos konferencijoje linkėjome sėkmės kiekvieno vaiko ateičiai!

  • PDF

          Gegužės mėnesį Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė  metodinė – praktinė konferencija ,,Socialinės kompetencijos ugdymas sėkmingai kiekvieno vaiko ateičiai“. Konferencijos tikslas – skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus dalintis patirtimi apie mokinių socialinių nuostatų, įsitikinimų, įpročių formavimą ir ugdymą. Renginyje dalyvavo 75 pedagogai iš Radviliškio, Mažeikių, Šiaulių miesto progimnazijų, gimnazijų ir kitų ugdymo įstaigų. Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Jarulienė, sveikindama konferencijos dalyvius, akcentavo, kad socialinis ugdymas mokykloje yra svarbi mokinių bendrojo ugdymo dalis. Plenariniame posėdyje aktualias temas nagrinėjo Šiaulių universiteto Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedros socialinių mokslų daktarė, docentė Daiva Alifanovienė. Ji aptarė švietimo problemas ir aktualijas bei naujausius švietimo dokumentus. Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto lektorė Justina Bagdonaitė supažindino su atliktų tyrimų rezultatų apie mokinių dalyvavimą socialinėje veikloje analize.

             Mes pedagogai, konferencijoje dalinomės savo gerąja patirtimi. Pranešime „Radviliškio jaunimo mokykloje neįprastos ir išskirtinės ugdymo(si) aplinkos“ (mokytoja Silva Morkūnienė) akcentuota „Geros mokyklos“ koncepcijos ugdymo(si) aplinka: dinamiška, atvira ir funkcionali. Ją apibūdina šie bruožai: “klasės be sienų” (patogios, įvairios paskirties ir lengvai pertvarkomos erdvės), “ugdymąsi stimuliuojanti aplinka”, “mokinių indėlis kuriant aplinką”, “virtuali aplinka”.  Funkcionali, dinamiška ugdymo(si) aplinka - stimuliuojanti mokymąsi, skatinanti mąstymą, kūrybiškumą.  Demonstruojami ne tik baigti mokinių darbai, tampantys jos puošybos elementais, bet ir darbo, kūrybos, diskusijų procesas - užrašai, eskizai, planai, modeliai ir pan.. Numatytos galimybės mokytis individualiai ir grupėmis, tyloje ir bendraujant, “švariai” ir naudojant įvairias tepančias medžiagas bei priemones. Mokiniai prisideda prie mokyklos aplinkos kūrimo savo idėjomis ir darbais, dalyvauja kuriant aplinką, kurioje jiems gera, įdomu ir smagu būti. Mokykla nesibaimina aplinkų ir baldų išskirtinumo, neįprastumo. Pranešime buvo aptariamas Radviliškio jaunimo mokyklos užimtumo centras “EKO bitės“ išsiskiriantis neįprasta ugdymo(si) aplinka bei atnaujinta erdve, kurioje įvairaus amžiaus mokiniai po pamokų turiningai praleidžia laisvalaikį. Neįprastos ir išskirtinės ugdymo(si) aplinkos  - „naujas produktas ir mokyklos augimo variklio sudedamoji dalis“.

          Dėkoju konferencijos organizatoriams už puikią galimybę tobulėti bei pasisemti naujų idėjų siekiant taikyti jas ugdymo procese, būtinai padedant kiekvienam vaikui augti sėkmingai laimingu!

Silva Morkūnienė

„Ką gali jaunimas padaryti dėl meilės?“ RRVSB organizuotoje konferencijoje diskutavo Jaunimo mokyklos atstovai

  • PDF

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras kasmet organizuoja rajonines mokinių konferencijas, kuriose mokiniai pristato įvairius pranešimus atsižvelgdami į jiems aktualias  problemas. Šių metų konferencijos tema buvo „Kaip padėti sau ir artimam?“. Konferencijoje dalyvavo ir pateikė pranešimus dvylika mokinių komandų iš Gražinos pagrindinės ir Jaunimo mokyklų bei Lizdeikos, Vaižganto, Šeduvos, Grinkiškio J.Poderio, Šiaulėnų M.Šikšnio, Baisogalos, Sidabravo gimnazijų. Konferencijos pradžioje sveikinimo žodį tarė Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis ir Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Justina Kvietelaitienė. Renginyje dalyvavo mūsų mokyklos mokinės Viktorija Venckutė ir Gabrielė Mickevičiūtė kartu su biologijos mokytoja metodininke Silva Morkūniene (konsultavo rengiant pranešimą konferencijai) bei visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Birute Jočiene. Mūsų mokyklos devintokės Viktorijos Venckutės kartu su sese aštuntoke Ieva Venckute parengtas pranešimas „Ką gali jaunimas padaryti dėl meilės?“ klausytojus stebino brandumu, žiniomis, atliktos apklausos originalumu ir sulaukė ovacijų bei aplodismentų. Apibendrindama visus konferencijoje girdėtus pranešimus, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Justina Kvietelaitienė pasidžiaugė, kad mokiniai geba paruošti pranešimus ir gana jautriomis, tačiau be galo svarbiomis temomis. Jų perduota informacija  klausytojams –  svarbi žinutė mums visiems, kad būtina padėti ne tik sau, bet ir savo artimui. O mes, Jaunimo mokyklos komanda, organizatoriams sakome ačiū už puikią konferenciją, padėkas ir atminimo dovanėlės bei tariame  iki susitikimo kitais mokslo metais!

Jaunimo mokyklos mokinės Viktorijos Venckutės pranešimas konferencijoje:

http://radviliskisvsb.lt/visuomenes-sveikata/visuomenes-sveikatos-stiprinimas/mokiniu-konferencija-kaip-padeti-sau-ir-artimui-7215

Silva Morkūniene

Jaunimo mokykloje „linksmos“ integruotos pamokos

  • PDF

Mūsų mokykloje jau keletą metų įvairiose klasėse vedamos integruotos  biologijos - kūno kultūros, biologijos - muzikos pamokos bei vykdoma įvairi projektinė veikla. Šiais mokslo metais vestos integruotos pamokos  „Emocijų valdymas“ bei „Muzikos garsai ir žmogaus ausys“ kuriose mokiniai buvo skatinami keliauti po savo jausmų „šalį“  ir atpažinti muzikos garsus. Pamokose dalyvavo 8 - 9 klasių mokiniai, vedini biologijos mokytojos Silvos Morkūnienės ir kūno kultūros mokytojo Audriaus Budrio bei muzikos mokytojo Virginijaus Cirkelio. Pravestos integruotos pamokos originalios, nes yra sukurtos pačių mokytojų.  Pralaimėjusių  ar  neišmokusių  „gyvenimo patirties“ kompetencijų šiose linksmose pamokose nebuvo. Integruotose pamokose mokiniai jautėsi laisvai, o kūrybinės užduotys skatino juos savarankiškai mąstyti bei originaliai jas atlikti ir pateikti. Tokių neįprastų ir įdomių pamokų mokiniai labai laukia, o taip pat džiaugiasi,  kad pamoką veda net du mokytojai!

Silva Morkūnienė

Jaunimo mokykloje – tradicinė mugė

  • PDF

Jau dvidešimtą kartą prieš pat Motinos dieną Radviliškio jaunimo mokyklos organizuojama „Pavasarinė mugė“ smalsius radviliškiečius nuo pat ankstaus ryto viliojo į mokyklos kiemą.

Spalvingi rankų darbo gaminiai, skanumynai, kalvių darbo žvakidės, interjero elementai, piešiniai, servetėlės, papuošalai, buities įrankiai ir kitokios kūrybingo jaunimo sukurtos gėrybės viliojo visus: tiek norinčius pasmalsauti, tik ieškančius ką nors įsigyti.

Šiais metais mugėje dalyvavo ir savo mokytojų ir mokinių, ugdytinių darbus pristatė Radviliškio jaunimo mokykla, lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, Dailės mokykla, V. Kudirkos pagrindinė mokykla. Mugėje dalyvavo ir Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai, kurie atvyko ir parodė, su kokia technika dirba, papasakojo apie savo darbo kasdienybę. Mugės dalyviai dalyvavo įvairiose jų sugalvotose rungtyse, atsakinėjo į klausimus, atliko įvairias užduotis.

Tradicinėje mugėje apsilankę radviliškiečiai įsigijo ne vieną dirbinį ar skanumyną, dalyvavo įvairiuose žaidimuose, paragavo skanios košės, išbandė laimę loterijoje, pasiklausė lopšelio darželio „Žvaigždutė“ ir jaunimo mokyklos parengto koncerto.

Lidija Šimkienė, lietuvių kalbos mokytoja

LIETUVOS AVANGARDINIO MENO FESTIVALIS „AŠ KITOKS“

  • PDF

Balandžio 28 dieną, kaip ir kasmet, jaunimo mokyklos 8-10 klasių mokiniai dalyvavo Lietuvos avangardinio meno festivalyje „AŠ KITOKS“. Mokiniai demonstravo kolekciją „Tautinis kostiumas kitaip“. Kolekcija buvo sukurta ikiprofesinio mokymo pamokų metu. Vaikinai suvirino sijonų ir liemenių karkasus, kuriuos merginos apipavidalino su pinta juosta ir maišine medžiaga. Už dalyvavimą renginyje buvo įteiktas padėkos raštas už norą būti kitokiu kolekcijoje „Tautinis kostiumas kitaip“.

Kolekcijos vadovai Irma Lukoševičienė, technologijų ir dailės vyresnioji mokytoja,
Darius Grigaliauskas, technologijų vyresnysis mokytojas 

Etnokultūrinė diena jaunimo mokykloje

  • PDF

Balandžio 27 dieną mokykloje organizuota Etnokultūrinė diena. Mokiniai vaidino, dainavo, mokėsi skaičiuočių, buvo užimti kūrybinėse dirbtuvėse „Pinu kerpu“. 9-10 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo“. Mokiniai atliko užduotis, susijusias su etnografiniais regionais, kostiumais, tarmėmis, instrumentais, valgiais, senovės orų spėjimais, šventėmis, matais, laiko skaičiavimu.

Po pietų visi rinkosi į mokyklos fojė, kur žiūrėjo vaidinimą Karvė mirė!”, klausėsi liaudies dainų, stebėjo drabužių kolekcijos „Tautinis kostiumas kitaip“ pasirodymą, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, spėjo mįsles. 

Erika Spietinienė, istorijos mokytoja


Puslapis 8 iš 63